Våra tjänster

Hur vi arbetar

Här på Marbella Estate Group erbjuder vi dig vår erfarenhet och kunskap för att hjälpa dig att köpa eller sälja en fastighet på Costa del Sol. Spaniens marknad fortsätter att blomstra och återhämta sig sakta men säkert vilket gör skandinaver till en av de största grupperna som investerar på bostadsmarknaden. Fastighetsbranschen förväntas fortsätta sin tillväxt och vi på Marbella Estate Group kommer att hjälpa dig att hitta de bästa fastighetsmöjligheterna i alla delar av kusten.

Vår lokala närvaro i Spanien och vårt omfattande nätverk av advokater, hantverkare, banker och agenter kommer att ge dig en säker och engagerad verksamhet från början till slut.

marbella estate group financing investment opportunities

FINANCIERING

Vilka möjligheter har du att investera i ett boende? Generellt sätt kan du belåna din bostad med upp till 70% av Spaniens marknadsvärde. Det är helt klart till din fördel om du har finansieringenklar när
du börjar leta efter ditt drömboende.Du kan då lättareagera snabbt när rätt objekt dyker uppoch vi kommerhjälpa dig med allt du behöver för att finansiera din bostad.

marbella estate group real estate legal attorney services

JURIDISK REPRESENTANT (ADVOKAT)

Något som skiljer Sverigemot Spanienåtgällandebostadsköp är att köparen i Spanien, och i mångafall även säljarenföreträds av ett juridiskt ombud. Det juridiska ombudet hjälper dig genomhela affärenoch ser till att transaktionen kan genomföras på ett säkertoch effektivt sätt.Du som köpare kan välja ett juridiskt ombud som representerar dig genom hela processen, eller så väljer vi någon av våra samarbetspartneråt dig.

marbella estate group property sales nie residency

NIE-NUMMER (SPANSKT PERSONNUMMER)

För att kunna äga en fastighet i Spanien, behöver du skaffa ett spanskt personnummer, ett så kallat NIE nummer. Ditt juridiska ombud kan hjälpa dig att skaffa dettanär du hittat dinbostadeller så kan du själv ansöka om detpå den spanska ambassaden, på konsulatet i Sverige eller på en spansk polisstation.

marbella estate group property investments

VISNING

Vilka möjligheter har du om du önskaratt investera i ett boende? Generellt sett kan du låna upp till 70% av bostadens marknadsvärde. Att ha finansieringenklarredan innan du börjar leta efter ditt drömboende är helt klart en fördel. Då kandu agera snabbt när rätt objektdyker uppoch vi hjälper dig med allakontakter och allt du behöver för att finansiera din bostad.

marbella estate group bidding and contracts

BUDGIVNING OCH KONTRAKT

Närdu valt din bostad hjälper vi dig att förhandla med säljarenom villkoren, och det skrivs vanligtvis direkt ett reservationsavtal. I detta sammanhang betalas också en avgift(vanligtvis 6000 euro). Inom 2-3 veckor sammanställs köpekontraktet av det juridiska ombudet efter att den juridiska kontrollen har gjorts. I samband med detta betalas vanligtvis en deposition på 10% av köpeskillingen (minus reservationsavgiften)

marbella estate group properties for sale in marbella closing date

SLUTDATUM –(TILLTRÄDE)

På tillträdesdagen träffar köpareoch säljare alla representanter på Notarius Publics. Här etableras ”Escritura Publica de Compraventa”–( köpebrevet )och bostaden betalas. När notariens möte är avklarat brukar du som köparefåtillgång till din nya bostadefter överlåtelse av nycklar samt dokument. Det ärockså viktigt att du,eller ditt juridiska ombud skriverdig som ny ägare på avtal gällande el, vatten, gas,förenings kostnader, avfall ochfastighetsskatt.

SÄLJER ELLER DU KÖPER EN FASTIGHET?

Vi säljer fastigheter över hela Costa del Sol med fokus på Marbella och dess omgivningar. Vi är en pålitlig fastighetsbyrå dedikerad till att ta våra kunder. en exklusiv och personlig service.